Imię: Mojżesz Nazwisko: Rajter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Rajter
  • Zam. Smocza 14, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 546]