Imię: Halina Nazwisko: Rajman

  • TAK
  • Kobieta
  • Halina
  • Rajman
  • 1927-00-00
  • Halina Rajman, córka Sary. W chwili wybuchu wojny miała 13 lat, mieszkała wraz z rodziną być może na Pradze (w relacji "po wejściu Rosjan udaliśmy się na Pragę z powrotem po pięciu latach"). W lutym 1943 roku przechodzi wraz z rodziną na aryjską stronę. Zanim dotrze do umówionej kryjówki jest kilkakrotnie szantażowana. Jeden dzień spędza w Zakładzie Sióstr Magdalenek na Grochowie, ale nie zostaje tam przyjęta na stałe. Zostaje przeniesiona do Legionowa, gdzie przez 8 miesięcy przebywa u p. Zofii Rozwadowskiej. Zostaje rozpoznana przez inną dziewczynkę, dochodzi do napadu na jej kryjówkę i Halina musi zmienić mieszkanie. Wraz z rodziną znajduje schronienie do jesieni 1944 roku. Później, w związku z napływem Niemców do Legionowa, musi się ewakuować wraz z bliskimi (w tym 70-letnią babcią) i szukać kolejnego miejsca. Po raz kolejny niemal cudem unika aresztowania. W Legionowie udaje jej się przetrwać aż do wkroczenia Rosjan.

  • dzieci, kryjówka
  • Imiona rodziców podane pod relacją. Imię ojca nieczytelne.