Imię: Izrael Lejb Nazwisko: Rajcher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael Lejb
  • Rajcher
  • Zam. Ceglana 5, technik dentystyczny. Sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 545]