Imię: Mordka Nazwisko: Radzyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordka
  • Radzyński
  • zam. Waliców 10, technik włókienniczy. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 542]