Imię: Symcha Nazwisko: Przybyszewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Symcha
  • Przybyszewicz
  • listop. 41 (?)
  • Warszawa
  • Złapany po str. aryjskiej, skazany przez Sondergericht na śmierć, zmarł w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]