Imię: Aron Nazwisko: Prużański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Prużański
  • Zam. Pańska 10, kierownik fabryki konfekcji. Komisarz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 534]