Imię: Józef Nazwisko: Prussak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Prussak
  • Grupowy, instruktor w Referacie Służby i Wyszkolenia SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 532,, AAN-27,, s.18]