Imię: Rojza Nazwisko: Proszower

  • TAK
  • Kobieta
  • Rojza
  • Proszower
  • Osadzona na Gęsiej, sądzona 26-03-42, uniewinniona i zwolniona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]