Imię: Maurycy Nazwisko: Proszower (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Maurycy , (2) Maurycy
 • (1) Proszower , (2) Proszower
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Zam. Solna 3, nauczyciel. Grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  (2)

  skreślony z SP jako stale nieobecny bez usprawiedliwienia 21 grudnia 40, ale dzień później skreślenie anulowane

  • (1, 2) policja żydowska
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • (1) [s., 530,, AAN-27,, s.15], (2) 14,str 22