Imię: Aleksander Nazwisko: Praube

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Praube
  • Zam. Elektoralna 4, ekonomista. Funkcjonariusz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 528]