Imię: Ignacy Nazwisko: Pordoński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Pordoński
  • Podobwodowy VI Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 526]