Imię: Jakow Nazwisko: Pinkert (9)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Mężczyzna
 • (1) Jakow , (4) Jakób , (5) Jakób , (7) Jakub , (8) Jakub , (9) Jakób
 • (1) Pinkert , (2) Pinkert , (3) Pinkert , (4) Pinkiert , (5) Pinkiert , (6) Pinkiert , (7) Pinkiert , (8) Pinkiert , (9) Pinkiert
 • (7) 1942-07-09
 • (7) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Brak informacji
 • (1)

  Adwokat.Wysoki oficer w żydowskiej policji w getcie. Jeden z nielicznych niezdgenorowanych policjantów. W pierwszej fazie I szej akcji starał się ratować domy sierot i instytucje Centosu.W wypadkach alarmujących działacze Centosu biegli z interwencją do niego. Po krótkim czasie pozbawioo go jakiej kolwiek możliwości pomocy

  (2)

  Adwokat, porucznik policji żydowskiej w getcie; jeden z rzadkich, niezdegenerowanych moralnie oficerów policji

  (3)

  adwokat z Warszawy

  (4)

  Podobwodowy w referacie Służby i Wyszkolenia SP.-lip.41

  (5)

  odkomenderowany do wydziału organizacyjnego kierownictwa SP -1 grudnia 40

  (6)

  Adwokat. Zginął z żoną i dziećmi, bo znaleźli w bagażu kosztowności; żona - dusza sierocińców, najbliższa współpracownica Korczaka

  (7)

  Adwokat. Policjant, obwodowy. Zastrzelony drugiego dnia kotła, plotka głosiła, że miał przy sobie b. dużo pieniędzy.

  (8)

  Adw, był szefem I Dz KSP po Ledermanie - ok. połowy 41 roku; w referacie Si W

  (9)

  Został szefem I działu po Ledermenie. Wchodził także w skład referatu służby i wyszkolenia.

  • (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) policja żydowska
  • (6) inteligencja
  • (8) bogaci
 • (6)

  chyba przesada

 • (2)

  Berman, Adolf, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]

  (4)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (5)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (6)

  Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  (7)

  N, N

 • (1) 109,291, (2) str109, (3) 117, (4) [s., 516,, AAN-27,, s.18], (5) 14,18, (6) 45, (7) [s., 168], (8) 101, (9) , cz.2 str.17