Imię: Fred Nazwisko: Orlean (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Fred , (2) Fred
 • (1) Orlean , (2) Orlean
 • (2) kwiecień 1943
 • (2) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Zam. Nowolipie 58, agent gestapo na terenie getta.-lip.41

  (2)

  Ukrywał się w swoim domu, bo bał się ŻOB; w czasie powstania ukrywał się w piwnicy domu Wołyńska 6 z matką, żoną i dwójką dzieci - jedno z nich urodziło się w czasie II akcji i zostało uduszone w bunkrze w czasie powstania; zastrzelony przez bojowca ŻOB w czasie powstania
  Kolaborant

  • (1, 2) kolaboracja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  NN, Stefa; relacja 301-4873

 • (1) [s., 505]