Imię: Ignacy Nazwisko: Olesiński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Ignacy
 • Olesiński
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • wyższe
 • Lekarz, udzielał pomocy lekarskiej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, współpracownik Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.

 • konspiracja, pomoc
 • choroby, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Oświadczenie Sary Rapaport umieszczone w przypisie do relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 128