Imię: szmalcownik Nazwisko: nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • szmalcownik
 • nieznane
 • Brak informacji
 • Polak
 • donos/denuncjacja
 • Zatrzymał na ulicy Marię Lewińską-Kurowską, która szła na spotkanie z bratem, na placówce poza gettem. Maria mówiła, że jest Polką. Zaprowadził Marię najpierw do siedziby lotnictwa niemieckiego, a później, razem z Niemcami, na Willową na żandarmerię.

 • w getcie
 • działania Polaków, szmalcownictwo
 • gestapo/żandarmeria