Imię: Michel Nazwisko: Nuchmaj

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Michel
  • Nuchmaj
  • lat 16, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]