Imię: Fiszel Nazwisko: Nowogródzki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszel
  • Nowogródzki
  • W więzieniu na Gęsiej, 12-12-41 przysłano mu zaoczny wyrok -1 rok więzienia.

  • więzienie
  • brak uzasadnienia

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]