Imię: Dawid Nazwisko: Nowodworski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Nowodworski
  • 1943?44?
  • Warszawa
  • Warszawa
  • był jednym z organizatorów żydowskiego podziemia. W swoim mieszkaniu przy Leszno 6 prowadził nasłuch radiowy dla prasy podziemnej. Był założycielem kibucu na Nalewkach 23. W połowie sierpnia 42 wysłany transportem do Treblinki, uciekł z obozu , wrócił do getta. Pracował w szopie Landaua. W powstaniu był dowódcą grupy bojowej Haszomer Hacair na Nowolipiu 67. 29 kwietnia wyszedł z powstańcami kanałami, był dowódcą oddziału partyzantów w lasach wyszkowskich. Wrócił do Warszawy, by organizować przerzut Żydów przez Węgry do Palestyny. Został wydany policji przez volksdeutcha. Razem z Nowodworskim zginęli: jego żona Rywka Szafirsztajn, Heniek Kleinwajs, Dorka Dembińska i Szymon Szajntal

  • działacze
  • 131,144,146,240