Imię: Edward Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Edward
  • " Autentyczny aryjczyk", "okaz denuncjacji na tle jakiś porachunków osobistych", przyprowadzony do więzienia na Gęsią w przeddzień Wigilii 1941r.

  • więzienie, Polacy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 36]