Imię: Nieznane Nazwisko: Nelkin

  • TAK
  • Kobieta
  • Nelkin
  • Żona właściciela ziemskiego z poznańskiego. Nie znała słowa w jidisz.W getcie w-skim pracowała w kuchni kierowanej przez R.Auerbach przy ul. Leszno 4o. W początkach 1942r. została przeniesiona do kuchni popularnej mieszczącej się przy ul. Nowolipie

  • bogaci
  • s.106,109