Imię: Idel Nazwisko: Najdech

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Idel
 • Najdech
 • ok. 1896
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Konstantynowa, zmarł na punkcie Pawia 8, wyniszczenie głodowe.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]