Imię: Henryk Nazwisko: Mucha

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Mucha
  • Zam. Ogrodowa 45, sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 480,, AAN-27,, s.15]