Imię: Mojsze Dawid Nazwisko: Mortkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsze Dawid
  • Mortkowicz
  • Zam. świętojerska 30, krawaciarz, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 479]