Imię: Salomea Nazwisko: Milner

  • TAK
  • Kobieta
  • Salomea
  • Milner
  • Kierowniczka biura Wydziału Cmentarzy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]