Imię: Salomea Nazwisko: Milner (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Kobieta
 • (1) Salomea , (2) Salomea , (3) Stefania
 • (1) Milner , (2) Milner , (3) Milnerowa
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Kierowniczka biura Wydziału Cmentarzy.

  (2)

  figuruje w spisie Czerniakowa z 19.07.40

  (3)

  kierowniczka Wydziału Cmentarnego Gminy

  • (1, 3) Judenrat
  • (2) urzędnicy
 • (1)

  lip. 41

 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (3)

  Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943

 • (1) [27,, s., 16], (2) 131