Imię: Izrael Nazwisko: Markowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Markowicz
  • 1914-06-15
  • Zam. Nowolipie 1. Kontakty z Sicherheitspolizei.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 464]