Imię: Jan Nazwisko: Margules

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Margules
  • Zam. Nowolipki 23, przedstawiciel handlowy. Sekretarz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 460]