Imię: Nieznane Nazwisko: Manns

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Manns
  • Sekcyjny SP, pełnił służbę w rejonie Gmina.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 11]