Imię: Markus Nazwisko: Mandelkier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Mandelkier
  • Zam. Ogrodowa 44, aspirant w urzędzie 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 458]