Imię: Michał Nazwisko: Mandel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Michał
  • Mandel
  • Podobwodowy III Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 457,, AAN-27,, s.4]