Imię: Szyja Nazwisko: Majmin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szyja
  • Majmin
  • lat 17, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]