Imię: Seweryn Nazwisko: Majde

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Seweryn
  • Majde
  • Krótko przed 13-09-42: gdy przyszli po niego SS-mani rzucił w jednego z nich ciężką popielniczką. Natychmiast rozstrzelany.

  • Żydzi
  • podczas kotła???

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 63]