Imię: Baruch Nazwisko: Machlis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Baruch
  • Machlis
  • Przed wojną był zecerem ,,Momentu". Mieszkał wraz z Szorem (Leszno 56) i pomagał mu w tworzeniu biblioteki w ich mieszkaniu

  • prasa
  • s.263