Imię: M. Nazwisko: Łucki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • M.
  • Łucki
  • Właściciel firmy przy Bagno 1, sprzedał Niemcom przez Transferstelle złom cynkowy -1100 kg.

  • handel
  • przed czerwcem 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 6]