Imię: Stefan Nazwisko: Lubliner (8)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Mężczyzna
 • (1) Stefan , (2) S , (4) Stefan , (6) Stefan , (7) Stefan , (8) Stefan
 • (1) Lubliner , (2) Lubliner , (3) Lubliner , (4) Lubliner , (5) Lubliner , (6) Lubliner , (7) Lubliner , (8) Lubliner
 • (1) 1890-01-10
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Brak informacji
 • (1)

  Kombatant. Komisarz SP Obwodowy w Kancelarii SP. -lip.41; Zam. Ogrodowa 23 m 3 u Bermana (od 1-12-40, poprzednio Zgoda 9 m 6).

  (2)

  Policjant żydowski

  (3)

  Pracował w Sekretariacie KSP po selekcji we wrześniu 42r.

  (4)

  Redaktor, od 1940 roku szef kancelarii S.P.

  (5)

  Kierownik Kancelarii i Archiwum S.P.

  (6)

  Wydawca, zaproponował kandydaturę Szeryńskiego na szefa S.P.

  (7)

  w końcu 40r. szef kancelarii SP

  (8)

  redaktor, przed wojną w polskim MSZ

  • (1, 2, 3, 4, 5, 8) policja żydowska
  • (6) inteligencja
  • (7) urzędnicy
 • (1)

  Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2, 5, 7)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (3)

  N, N

  (6)

  Adler, Stanisław, ,

 • (1) [s., 443-445,, AAN-27,, s.4], (2) 14,str 45, (3) [s., 196], (4) , cz2 str.16, (5) 502, s. 18, (7) 100, (8) 117