Imię: Abram Nazwisko: Liwczyc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Liwczyc
  • Zam. Waliców 10, urzędnik, urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 441]