Imię: Bella Nazwisko: Lichtenstein

  • TAK
  • Kobieta
  • Bella
  • Lichtenstein
  • Zam. Nalewki 34. Na oficjalne żądanie gestapo umieszczona na poczcie w getcie.-stycz.41

  • poczta, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 437]