Imię: Rudolf Nazwisko: Lewin

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Rudolf
 • Lewin
 • ok. 1911
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Gdańska, zmarł na punkcie Grzybowska 48, wyniszczenie głodowe.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]