Imię: Józef Nazwisko: Leruch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Leruch
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam Wołyńska2, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]