Imię: Nieznane Nazwisko: Lejtman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejtman
  • zam. Sienna 17, sekcyjny Rejonu Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 416,, AAN-27,, s.11]