Imię: Jakób Nazwisko: Lejkin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Lejkin
  • listopad 1942
  • Warszawa
  • Obwodowy w Wydz. Organizacyjno - Administracyjnym SP.-lip.41; Obwodowy przy Komisariacie Głównym pol. żyd. (chodzi chyba o tę samą osobę). W transporcie osób zatrzymanych na ulicy znalazł się Żyd, który wylegitymował się odroczeniem chorobowym. Mimo to Lejkin polecił wyznaczyć go do grupy jadącej do obozu pracy. Dopiero przypadkowo bawiący na komisariacie lekarz zwolnił chorego. Porucznik, adwokat. Zastrzelony na ulicy, a uprzedzony o wyroku telefonicznie.

  • policja żydowska, kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 412-415,, 6,, AAN-27,, s.18,, AAN-28,, s.70]