Imię: Nieznane Nazwisko: Lejbowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Lejbowicz
 • Zdun w szpitalu Bersonów i Baumanów; człowiek pogodny, dowcipny

 • robotnicy
 • Braude, Judyta; welacja; w Archiwum Yad Vashem

  Yad Vashem Archives
  P.O.B. 3477
  Jerusalem 91034 Israel
  phone (972) (2) 6443720; fax. (972) (2) 6443719
  holocaust.resources@yadvashem.org.il
  http://www1.yadvashem.org/about_yad/departments/archives/home_archive.html