Imię: Hersz Dawid Nazwisko: Lejbowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz Dawid
  • Lejbowicz
  • Zam. Mławska 3, jubiler. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 411]