Imię: Ruth Nazwisko: Leinkram

 • NIE
 • Kobieta
 • Ruth
 • Leinkram
 • Tak
 • Radość ul. nieznana; Glinki
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Od 1943 r. ukrywała się, ze swoim ojcem Leonem, kuzynem Michałem i kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Później Stefania Dłutowska umieściła ją w Zakładzie Opiekuńczym Sióstr felicjanek w Glinkach. Przeżyła. Po wojnie wyjechała z Polski.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą