Imię: Arnold Nazwisko: Langfuss

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Arnold
 • Langfuss
 • Spoza Warszawy
 • Lublin
 • Żyd
 • Przetrwał okres okupacji niemieckiej w Warszawie dzięki pomocy Stefana Sendłaka.

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Oświadczenie Sary Rapaport umieszczone w przypisie do relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 128