Imię: Markus Nazwisko: Kruglański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Kruglański
  • Zam. śliska 18, inżynier. Grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 389,, AAN-27,, s.15]