Imię: Nieznane Nazwisko: Kramkiewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kramkiewicz
  • maj 43
  • Warszawa
  • inżynier, rozstrzelany w czasie powstania

  • inteligencja
  • 26