Imię: Nieznane Nazwisko: Koral

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Koral
  • Sekcyjny Rejonu Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 371,, AAN-27,, s.11]