Imię: Aleksander Nazwisko: Kon

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Kon
  • Zatrudniony w Sicherheitsdienst, działa w dzielnicy aryjskiej.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 363]