Imię: Maksymilian Nazwisko: Koerner (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Maksymilian , (2) Maks
 • (1) Koerner , (2) Koerner
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Podobwodowy w Inspekcji SP. -lip.41

  (2)

  Po selekcji wrześniowej pracował w dziale II KSP.

  • (1, 2) policja żydowska
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  N, N

 • (1) [s., 356,, AAN-27,, s.18], (2) [s., 196]